Dijital pazarlama dünyasında her geçen gün bir başka gelişme yaşanırken programatik reklamcılık teknolojisi popülerliğini korumaya devam ediyor. Buna karşın, reklamverenlerin pazarlama stratejilerinden daha fazla verim almalarına zemin hazırlayan programatik hakkında hala net olarak bilinmeyen noktalar mevcut.

Bu bilinmeyen noktaların üzerine gitmektense geleneksel yöntemlerle yoluna devam etmeyi tercih eden markaların yakın gelecekte çağın gerisinde kalacaklarını tahmin etmek olası. Çünkü hedef kitle ile daha fazla yakınlaşmaya imkan tanıyan programatik reklamcılık, ilerleyen zamanlarda online pazarlamanın bel kemiği haline gelecek. Peki marka-müşteri ilişkisinin geleceği söz konusu olduğunda programatik teknolojisi reklamverenler için neden önem taşıyor?

 

Yeni Hedef Kitle Segmentleri

Dijital reklamcılık, geleneksel reklamcılık anlayışı ile süregelen hedef kitle tanımlarının genişletilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Çünkü tüketicilerin satın alma kararını vermelerinde birden fazla faktör etkili olduğu gibi bu sonuca giden yolda çok sayıda davranış biçimi gösterebildikleri de gözlemleniyor.

Kullanıcı davranışlarının online dünyada çok daha kolay bir şekilde takip edilebilmesi ise dijital reklamların buna göre inşa edilebilmesini kolaylaştırıyor. Ancak tüm kullanıcı gruplarını analiz etmek ve değerlendirme sonucunda hangi reklamın gösterileceğine karar vermek zamanın verimsiz bir şekilde kullanılması sonucunu doğurabiliyor. Programatik reklamcılık ise otomatik olarak davranışları analiz edilen kullanıcılara en uygun reklamların gösterilmesini sağlıyor. Bu, özellikle de giderek çeşitlenen hedef kitle segmentlerini tespit etmede büyük kolaylık sağlıyor.

Potansiyel Müşterilere Bakış Açısı

Hedef kitleler çoğu zaman yaş, cinsiyet, yaşanılan şehir gibi demografik özelliklere göre belirleniyor. Öte yandan satın alma geçmişi de potansiyel müşterileri belirlemeye katkıda bulunuyor. Fakat demografik özellikleri tutmayan ya da daha önce benzer satın alma davranışı göstermemiş kullanıcılar, hedef kitle tanımının dışında kaldığı zaman gerçekleşme olasılığı olan bazı satışlar göz ardı edilmiş oluyor.

Programatik teknolojide hem demografik hem de davranışsal kriterler uygulanabildiği gibi bilişsel süreçler de göz önünde bulunduruluyor. Bu doğrultuda kullanıcıların tutumları ve beklentileri de hedef kitle tanımını etkiliyor. Yani her an değişim gösterebilen kullanıcı davranışları, programatik reklamcılık ile öngörülebilir hale geldiğinden potansiyel müşterilere bakış açısı da değişiklik gösteriyor. Sonuç olarak tüketici grupları ne kadar değişirse değişsin online reklamların hedefi tam on ikiden vurması söz konusu olabiliyor.

Platformlar Arası Uyum

Kullanıcılar, farklı cihazlar üzerinde farklı reklamlara çok çeşitli tepkiler verebiliyorlar. Ancak markaların online reklam gösterimini optimize edebilmeleri için kullanıcıların tüm platformlardaki davranışlarına hakim olması gerekiyor.

Programatik teknolojisi; kullanıcıların display, mobil ya da arama motoru fark etmeksizin tüm platformlardaki verilerini toplayabilmeyi sağlıyor. Bu da doğal olarak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, tüketici davranışları nasıl şekillenirse şekillensin reklam gösterimini en doğru biçimde iyileştirebilmeye olanak tanıyor. Böylece farklı kanallarda yürütülen reklam kampanyalar birbiri ile uyumlu çalışıyor.

Geleceğin reklam teknolojisi olarak anılan programatik teknolojisi, gelecekten haber vermeye devam ederken kullanıcı odaklı reklam kampanyaları oluşturmanın önemine de işaret ediyor. İlerleyen zamanlarda çok daha sık adını duyacağımız programatik reklamcılık, markaların zaman içinde değişiklik gösteren kullanıcı davranışlarına adapte olmasına imkan tanıyor. Bu noktada elbette güvenilir bir dijital reklam platformu ile çalışmak kritik bir öneme sahip. Eğer siz de online pazarlama çalışmalarınızdan daha fazla verim almak istiyorsanız hemen ReklamStore hesabınızı oluşturun, veri odaklı reklam çözümleri ile hedef kitlenize kolayca ulaşın.