Yayıncılar için performans pazarlamada dönüşüm oranları kadar, alınan geribildirimlerin kalitesi de bir başarı ölçütü sayılabilir. Ziyaretçiler ve kullanıcıların yayınlara ilişkin fikirlerine ulaşmanın ve beklentileri karşılamanın bir yolu da, anket uygulamalarıdır. Anketler, içerik pazarlamada geribildirim almak için uygun bir araç olabilirler.

Kullanıcıların bir içerik ya da paylaşım karşısındaki ölçümlenebilen aksiyonları, davranış verilerini oluşturur. Videoların izlenme oranı ve süreleri, gönderilen e-postaları okuyan ve etkileşime geçen kişi sayısı vb. buna birer örnektir. Bir yayının veya kampanyanın ne sıklıkta paylaşıldığı da, bir davranış verisi olabilir.

Davranış verileri, performans pazarlamada kullanıcı alışkanlıklarının belirlenmesinde kullanılır, ancak yayıncılar için kendi başına bu veriler yeterli olmayabilir. Kullanıcıların demografik bilgileri, kafalarındaki yayıncı algısı, içerikle etkileşimin satın alma kararındaki etkisi gibi daha ayrıntılı kişisel bilgilere, davranış verileri yoluyla ulaşmak zor olabilir. Kullanıcı gruplarına yönelik anketler ve bunların organik analizi, bu eksikliği gidermeye yardımcı olabilir.

Performans yayıncılar anketleri, hedef kitlelerinin sayısal ve niteliksel değerlendirmesinde kullanabilirler. Davranış verileri kullanıcı alışkanlıklarının belirlenmesinde etkilidir; anketler ise eğilimlerin ve algıların ölçümlenmesinde kullanılabilir. Hedef kitlenin izlenimleri, beklentileri ve farkındalık düzeyleri de, anketler yardımıyla ölçülebilir. Yayıncılar için özellikle, içeriğin dönüşüm eğilimleri üzerindeki etkisini doğru okuyabilmek önem taşır. Kullanıcıların edindikleri bilgiyi kullanım şekilleri ve kampanya stratejilerine ilişkin izlenimleri, yayınlara yepyeni bir yön verebilir.

Akıllıca düzenlenmiş ve doğru zamanlanmış bir anket, içeriğinizin kullanıcılar üzerindeki çekiciliğini ve yayınınızın genel algısını ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Sağlıklı geribildirimler alabilmek için anketinizi oluştururken, aşağıdaki 3 noktaya dikkat etmenizi öneririz:

Kullanıcı anketleri bloglar, dijital dergiler, haber portalleri, e-posta pazarlama ve sosyal medyada kullanılmaya uygun; etkili birer geribildirim aracı olabilir. Performans pazarlama çalışmalarınızda kampanya geribildirimlerini, davranış verilerinin yanısıra anketler yardımıyla ölçebilirsiniz. Anketler kullanıcı eğilimleri ve beklentileri ile ürettiğiniz içeriğe ilişkin genel algıyı belirlemenize yardımcı olabilir. Yayınlarınız için pozitif bir algı oluşturmak, içeriğin doğru bir reklam ağıyla yayılması yoluyla da desteklenebilir. Performansınıza özgü taleplerinizin gerçekten anlamda dikkate alındığı ReklamAction’da bir yayıncı hesabı oluşturarak kampanyalardan reklam geliri elde etmeye, bugünden başlayabilirsiniz.

Tagged in: