Dün Reklam Store ailesi için çok şansız bir gün oldu. Reklam gösterimlerinin önemli bir kısmı hata mesajlarına takıldı. Bugün itibari ile problem düzeltildi, ve gösterimler önceki günlerdeki gibi devam etmekte. Beta sürecemizde bize destek olan yayıncılarımızı bu talihsiz Pazar gününden dolayı mağdur etmemek için Cumartesi günü kazançlarını Pazar gününe aynen kopyaladık. Böylece yayıncılarımızın kayıbını telafi ettiğimizi düşünüyoruz. Tüm yayıncılarımıza gösterdikleri destekten ötürü teşekkür ederiz.