Reklam ve tanıtım için kullanılan mecralar tarih boyunca değişti ve gelişti. Dijital kanallar günümüzde en önemli reklam alanları haline geldi. Bugün İngiltere gibi dijital reklamcılığın geliştiği ülkelerde online reklam harcamaları, geleneksel kanallara arılan bütçeleri geride bırakmaya başladı bile. Bu durum yakın gelecekte küresel olarak yaygınlaşarak, dijital mecralar dünyanın her yerinde geleneksel mecralardan daha öncelikli bir reklam alanı haline gelecek.

Bu sırada teknolojinin gelişmesi dijital mecraların da çeşitlenmesini sağlamaya devam ediyor. Web siteleri halen önemli mecralar olmakla beraber günümüzde mobil en hızlı yükselen dijital reklam kanallarından biri haline geldi bile. Fakat bu durum kısa zaman içerisinde mobilin de ötesine geçerek, geleceğin yeni reklam mecralarını oluşturmaya başlayacak.

İşte çok yakın gelecekte önemli bir reklam mecrası haline gelecek: Nesnelerin İnterneti kavramı…

Her şey internete bağlı hale gelecek

Forrester gelecekle ilgili ön görüsünde “internete bağlama imkanı olan her şey internete bağlı hale gelecek” diyor. Yani elektronik ve elektrikle çalışan nesnelerin hemen hemen tamamı çok yakın bir zaman içerisinde internet üzerinden erişilebilir ve kontrol edilebilir hale gelecek. Ayrıca nesneler kendi aralarında da haberleşebilir hale gelecekler.

Beklentilere göre 10 yıl içerisinde nesnelerin internetinin küresel çaptaki ekonomik etkisi 4 ile 11 trilyon dolar aralığında bir yere ulaşacak. Bu hacmin içerisinde fabrikalar, perakende sektörü, ofisler ve araçlar önemli bir yer kaplıyor olacak.

Nesnelerin interneti ile ilgili endişeler

Tüm bunlara rağmen nesnelerin interneti kavramı ile ilgili endişeler de yok değil. Kullanıcıların bu konuda dile getirdikleri en önemli çekinceleri güvenlikle ilgili olası sorunlar. Güvelik endişelerinin hemen ardından da mahremiyet geliyor.

Özellikle kurumlar nesnelerin interneti dünyasına uygun iş gücüne ulaşmak ve bu çalışanları istihdam edebilmekle ilgili sıkıntılarını da dile getiriyorlar. Firmaların şu aşamada emin olamadıkları diğer bir nokta da yeterince yaygın şekilde denenmemiş olan teknolojileri kullanmak için henüz erken olup olmadığı.

Tüm bu endişeler, pek çok teknolojik gelişmenin erken aşamada karşılaştığı çekincelerden sadece bazıları. Teknolojiler yaygınlaştıkça bu gibi endişeler de ortadan kalkmaya başlıyor ve nesnelerin internetinde de gelişim süreci bundan farklı olmayacak.

Bir reklam mecrası olarak nesnelerin interneti

Her şeyin internete bağlı olmasının yaşamlarımızı son derece kolaylaştıracağı ve bilgiye erişim ile iletişimi daha da pratik hale getireceğine kuşku yok. Fakat nesnelerin interneti kavramının tek faydası bu değil. Bu sayede aynı zamanda hemen hemen her cihaz bir reklam mecrası haline gelmiş olacak.

Endişelerin giderilmeye başlamasıyla beraber yenilikçi ve kreatif çalışmalar teknoloji ile buluşmaya başlayacak ve aslında geleneksel olan, fakat internete bağlandığı için çok daha geniş yetenekler kazanan çeşitli alanlar dijital reklamların birincil mecrası haline gelecek. Millward Brown Research’un yaptığı araştırmaya göre dijital reklam ve pazarlama profesyonellerinin çok yakın bir zaman içinde bu konuda bir çalışma yapmayı planlayanlarının oranı yüzde 56’lara ulaşıyor.

Gelecekte dokunduğunuz hemen her şey bir reklam mecrası haline gelecek. Siz de bu sayede kendi ürünlerinizi veya temsil ettiğiniz markaları çok daha sıra dışı yöntemlerle hedef kitlenize tanıtabilir hale geleceksiniz. Teknolojiyi yakından takip eden ve size her zaman en yeni imkanları sunan ReklamStore bugün olduğu gibi gelecekte de bu konulardaki en önemli yardımcınız olacak. Eğer ReklamStore ile henüz tanışmadıysanız gelin hesabınızı oluşturun ve sizin için neler yapabileceğimizi gelin birlikte konuşalım…