Değerli İş Ortaklarımız,

(Kurumsal – Fatura Kesen- Yayıncıların Dikkatine!)

16 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede “35 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin 11 inci maddesi ile aynı Tebliğe, “Ticari Reklam Hizmetleri” başlıklı (I/C-2.1.3.2.15.) bölüm eklenmiştir.

Buna göre, KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar tarafından, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımlarında (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir. Yayımlanan tebliğ kapsamında 01 Mart 2021 tarihinden sonra verilen hizmetlerinize ait yukarıda tarif edilen reklam faaliyetleri kapsamındaki faturalarınızın 3/10 oranında KDV tevkifatı ile düzenlenmesi gerekmektedir. Tebliğ kapsamına uygun olmayacak şekilde düzenlenen faturalarınızın işleme alınmayacağını veya karşılığında iade fatura düzenleneceğini bildirir, hassasiyetinizi rica ederiz.

Konuyla ilişkin örnek uygulamaya aşağıda yer verilmiş olup, soru ve bilgi talepleriniz için payment@reklamstore.com adresi üzerinden Mali İşler Birim Yöneticilerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Örnek Uygulama:

Alınan Hizmet Tutarı=       1.000,00-TL

Hesaplanan KDV=            180,00-TL

Tevkif Edilen KDV(3/10)=  54,00-TL

Ödenecek KDV (7/10)=    126,00-TL

Ödenecek Toplam Tutar= 1.126,00-TL

Tebliğ adresi : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210216-6.htm