Ortalama bir internet kullanıcısı her gün ortalama 362 adet online display reklamla karşılaşıyor. Sizce kaç tanesi reklamı görür görmez marka tarafından hedeflenen davranışı gerçekleştirmeye yöneliyor? Display reklamlar, elbette dönüşüme giden yolda kimi zaman ilk basamakken kimi zaman son basamak olabiliyor. Banner olarak da anılan bu tür reklamlarla amaç daima dönüşüm sağlamak olsa da bazen mesajı doğru kişiye aktarmak, etkileşim sağlamak ve hatta sadece reklamın görüntülenmesini sağlamak bile amacın gerçekleşmesini kolaylaştırabiliyor.

20 yıllık display reklam geçmişinde içerik, format, ve ileti aktarım biçimde hiç şüphesiz ki pek çok değişiklikler yaşandı, iyileştirmeler yapıldı. Ancak bu reklam türleri ile hala büyük oranda tıklama oranlarına (CTR – click through rate) odaklanılıyor. Oysa ki display reklamın tıklanma oranı, her zaman başarı ölçütü olmayabiliyor. Çünkü bir kullanıcı reklamı görüntülese dahi tıklamayabiliyor. Dolayısıyla tıklanma oranlarının yanı sıra başka değişkenlerin de dönüşümü etkilediğinin göz önünde bulundurulmasında fayda var.

Öyleyse online dünyada kullanıcının karşısına çıkan bir banner, onun dönüşüm sağlamasını ne şekilde etkiliyor? İşte bununla ilgili olarak yapılan bir araştırmadan çıkan sonuçlar ve display reklamın etkisini artırmak için dikkat edilebilecek noktalar…

1) Display reklamlar tüketicileri dönüşüme adım adım yaklaştırıyor

Yapılan araştırma, display reklamların ihtiyaçları için web’de araştırma yapan kullanıcıları, herhangi bir satın alma eğilimi bulunmayan web kullanıcılarına göre yüzde 39 oranında daha çok etkilediğini ortaya koyuyor. Tabi ki reklamın içeriği, ürün ve hizmet özelinde farklılık gösterebilir. Ancak satın almayı kolaylaştıracak birtakım ögelerle zenginleştirilen display reklam, ihtiyacına odaklanan kullanıcıları çok daha kolay etkisi altına alabiliyor.

2) Reklamın ilgi düzeyi satın almada etkili oluyor

Display reklam gördükten sonra aksiyon gerçekleştiren (reklama tıklama, markayla ieltişime geçme, daha fazla bilgi için internette araştırma yapma vb.) tüketicilerin oranı yüzde 40. Aksiyon alan kullanıcılar, reklamın ihtiyaç ve istekleriyle paralel olduğuna veya o sırada ilgilerini çektiklerine işaret ediyor.

Kullanıcı verilerinden yararlanmak, bu noktada firmaların oldukça işine yarayabilir. Bu şekilde geçmiş aktivitelerden yararlanarak tüketicilerin beklentilerini karşılayan reklam gösterimi yapılabilir ve doğal olarak reklamın etkisi artırılabilir.

3) Reklam gösteriminden sonra gerçekleşen tek aksiyon, tıklama olmayabiliyor

Araştırmaya katılanların yüzde 53’ü, display reklamda gördükleri ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için online araştırma yapma eğiliminde olduklarını belirtiyor. Bu noktada, tıklama gerçekleşmese dahi banner’ın etkili olduğunu savunmak mümkün. Sadece dönüşümün gerçekleşmesi için biraz daha uzun süre (banner’ı gördüğü andaya da bir saat içinde tıkladıklarını belirtenlerin oranı yüzde 74) gerekiyor denebilir.

Tıklama oranları, display reklamlar için önemli. Ancak online kullanıcılar reklamı görüntülediklerinde yalnızca tıklayarak karşılık vermiyorlar. Bu nedenle web sitesi ziyaretleri, arama metrikleri gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurmakta yarar var.

4) Reklam tıklamaları, satın almaya yönlendirek tek aksiyon değil

Reklamı görüntüledikten sonra gerçekleşen tek aksiyon tıklama olmadığı gibi gerçekleşen tıklama da dönüşüme giden tek yol olmayabiliyor. Araştırma, reklamı görüntüleyenlerin yüzde 33’ünün direkt olarak dönüşüm sağladığını ortaya koyuyor. Dönüşümü gerçekleştirenlerin yüzde 61’i bunu reklamı tıklayarak ve yüzde 44’ü de reklamı gördükten sonra online araştırma yapıp aksiyon aldıklarını ortaya koyuyor (birden fazla seçenek işaretlenmiştir).

Bu verilerden yola çıkarak reklam gösterimi sonrası dönüşümlerin tamamının ölçülmesi, reklamı görür görmez ve bir süre sonra satın alma davranışını gösterenlerin oranlarına bakılması, tek bir metriğe göre başarıyı ölçmektense çok daha sağlıklı olabilir.

5) Hedef kitlenin yaş aralığı, banner’ın ne zaman, ne kadar etkili olacağında rol oynayabiliyor

18-25 yaş aralığındaki genç yetişkin kullanıcılar online reklamlardan en çok etkilenen kitleyi oluşturuyor. 35 yaş ve üstüne kıyasla 18-34 yaş grubundakiler ise satın alma döngüsünün en başındayken reklamların gayet yol gösterici olduğunu düşünüyorlar. Ancak satın alma döngüsünün ilerleyen aşamalarında, daha üst yaş gruptakilerin (26-54) sadece yüzde 12’si reklamların satın alma kararlarını etkilediklerini ifade ediyorlar.

Hedef kitlenizin üst grupta olduğu durumda birden fazla reklam gösterimi yapmak, ilgi seviyelerini yüksek tutmada etkili olabilir. Hatta entegre pazarlama çalışmaları ve offline reklam kampanyaları ile display reklamlarınızı destekleyerek mesajınızı vermek istediğiniz kitleye daha kolay ulaştırabilirsiniz.

6) Display reklamların etkililiği cinsiyete göre değişiklik gösterebiliyor

Kadınlar, erkeklere göre yüzde 76 daha fazla banner’a tıklamadan markanın web sitesini ziyaret etme eğilimi gösteriyor. Ayrıca erkeklere göre yüzde 47 daha fazla ürün ya da hizmet için online araştırma yapıyorlar. Erkekler ise firmanın adres ve iletişim bölümünü kadınlardan kıyasla yüzde 43 daha fazla ziyaret ediyorlar.

Hedef kitleniz hakkında ne kadar fazla bilgiye sahip olursanız, elbette o kadar iyi. Yaş, gelir seviyesi, ilgi alanları ve tabi ki cinsiyetleri… Onlar hakkında daha fazla şey bilmeniz, daha doğru zamanda onlara ulaşmanız anlamına da gelebiliyor. Bu da doğal olarak daha fazla satış oranı olarak geri dönebiliyor.

7) İndirimler, ilgisiz konularda olduğunda kullanıcıların dikkatini çekmiyor

Araştırma 2. maddeye benzer biçimde, söz konusu indirim bile olsa reklamın ihtiyaca yönelik olmadığı durumda etkisinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Bu anlamda, indirim kampanyalarını da stratejik olarak belirlemenin önemi ortaya çıkıyor. Kullanıcı verilerinin ön plana çıktığı bu noktada, satın almanın gerçekleşme olasılığının en yüksek olduğu kitleye, en uygun mesajla ulaşarak başarıya ulaşabilirsiniz.

Display reklamların daha fazla etkili olabilmesi için öncelikle kullanıcılara bir değer sunan, ihtiyaca yönelik biçimde oluşturulan mesajlar taşımasında büyük yarar var. Tüketici istek ve beklentileriyle örtüşen banner’ların daha çok dikkat çektiğini siz de kolaylıkla gözlemleyebilirsiniz. Eğer siz de markanızın en doğru zamanda ve yerde hedeflediği kitleye ulaşabilmesini istiyorsanız display reklam ve diğer reklam çözümleri konusunda ReklamStore’dan destek alabilir ve rekabette farklılaşmak için önemli bir adım atabilirsiniz. Hemen ReklamStore hesabınızı oluşturun, reklam hedeflerinizi gerçekleştirmeye bir an önce başlayın.