Pazarlamada renklerin oldukça büyük bir etkiye sahip olduğunu çoğu kişi biliyor ve üründen logoya, web siteden promosyona pek çok noktada doğu renk seçimine özen gösteriyor. Gerçekten de renk seçimi karar verme sürecini doğrudan etkiliyor. Öyle ki, yapılan bir araştırmaya göre renklerin herhangi bir şeyi kabullenme ya da reddetme sürecinde yüzde 60 oranında söz sahibi olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla satın alma kararında etkin olabilmek için görseller kadar renk seçenekleri de önem taşıyor.

Affiliate yayıncılarının dönüşümleri artırabilmesinde açılış sayfalarının içeriği ve tasarımı büyük rol oynuyor. Açılış sayfasında kullanılan renkler, hedeflenen davranışların gerçekleşmesine ön ayak olabiliyor. Peki bunu yapmayı renkler nasıl başarıyor?

Kullanıcılar açılış sayfasına girdiklerinde birkaç saniye içinde fikir sahibi olabiliyorlar. Bu yüzden ilk izlenimin olumlu olması oldukça önemli. Hedef kitlenin cinsiyet dağılımına, yaşına ve yaşam tarzına göre renklerin anlamları değişkenlik gösterebildiği için hangi rengin kullanıcıya ne ifade edeceğini belirlemek üzerine özenle çalışmak gerekebiliyor.

Açılış sayfasında mesajınızı net aktarabilmeniz için hangi rengin ya da kombinasyonların göze hoş göründüğünden daha fazlasını bilmenizde fayda var. Renkler psikolojik olarak kullanıcıların bilinçaltıyla etkileşime giriyor ve onlara mesaj veriyor. Örneğin, kırmızı bazı alanlarda aşk mesajları verebildiği gibi bazen de sinirlenmeyi tetikleyebiliyor veya kahverengi doğallık imajı verirken kimi zaman da kirlilik kavramını çağrıştırabiliyor. Bu yüzden açılış sayfanızda seçeceğiniz renkleri vermek istediğiniz mesajla örtüşecek şekilde kullanmanız sizin yararınıza.

Kullanıcılara aktarmak istenilen mesajı güçlendirmek için birkaç renkten faydalanılabilir. Ancak renklerin birbirine geçmesinin dikkat dağınıklığına yol açabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

Buna göre karşıt renklerin birlikte kullanımı ile metnin okunurluğunun artacağının ve içeriğin daha anlaşılır hale geleceğinin bilinmesinde büyük fayda var. Böylece arka planda ve görsellerde karşıt renklere yer vererek göz yormayan, mesajın daha net okunmasını mümkün kılan, etkileyici bir açılış sayfası oluşturabilirsiniz.

Açılış sayfasında CTA’nın hedeflenen davranışa yönlendirmesi hayati bir önem taşıyor. Fakat Call to Action’ı destekleyecek birtakım renk seçenekleri ile kullanıcıların bu davranışı gerçekleştirme oranını çok daha fazla etkilemeyi kim istemez?

Açılış sayfasının amacına bağlı olarak kullanıcılara belli duyguları hissettirecek renkler kullanabilirsiniz. Bu renklerin davranışı gerçekleştirmek için cesaretlendirecek çağrışımlara sahip olduğuna dikkat etmek ise başarılı olmak açısından oldukça anlamlı.

Affiliate yayıncıları için açılış sayfalarının daha fazla etkiye sahip olması anlamında renklerin gücünden yararlanmak oldukça akılcı bir çözüm. Affiliate performansını artırarak çok daha başarılı olmak için ise güvenilir bir affiliate ağından destek alınabilir. ReklamAction, affiliate yayıncıların başarı oranlarını artırmak için gereken her hizmeti sağlıyor. Eğer siz de performansınızın yükselişine şahit olmak istiyorsanız, hemen ReklamAction dünyasına etkili bir giriş yapabilirsiniz.

Tagged in: