Online reklamlarda başarı için entegre pazarlama iletişimi

 2000’li yıllardan itibaren yaşanmaya başlanan teknolojik gelişim, hemen her sektörde ve mecrada iş yapış şekillerini değiştirdi. Bu değişimden en çok etkilenen alanlardan biri de elbette pazarlama. Gelişen teknolojiyle birlikte internetin bilgiye erişimi kolaylaştırması ve mobil cihazların hayatımızı şekillendirmesi satın alma alışkanlıklarını da değiştirdi.

Bu anlamda satın alma davranışlarının değiştirmesi pazarlama ekosistemini de yeniden şekillendirdi. Artık firmalar pazarlama bütçesi oluştururken önceliği dijital pazarlama harcamalarına veriyor. Online reklamlar ise dijital pazarlama harcamalarının önemli bir kısmını oluşturuyor

Tüm dünyada artan dijital pazarlama ve online reklam yatırımlarına rağmen, yapılan harcamaların zaman zaman markaları hedefe ulaştırmadığını görüyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden biri de firmaların entegre bir pazarlama iletişimi oluşturmadan birbirinden bağımsız dijital faaliyetler yürütmesi. Peki nedir bu entegre pazarlama iletişimi ve online reklam kampanyalarının başarısını nasıl etkiler?

Yazının Devamı…