Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Değerli İş Ortaklarımız,

19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılan ödemeler gelir/kurumlar vergisi tevkifatı kapsamına alınmıştır.

Yazının Devamı…