2015’in öne çıkan 5 dijital reklam trendi

2015'in öne çıkan 5 dijital reklam trendiReklamverenlerin doğru zamanda doğru yerde bulunarak, hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlayan online reklamlar, teknolojinin gelişmesine paralel olarak değişiyor ve firmalara farklı alternatifler sunmaya devam ediyor. Dijital pazarlama stratejilerinde internet reklamlarına yer veren firmaların sayısı ve dijital reklam bütçeleri de bu alternatifler nedeniyle her geçen gün artıyor.

2015 de bu anlamda dijital reklamların önem kazandığı, yeni yöntem ve trendlerle çeşitlendiği bir yıl. Giderek daha fazla önem kazanan veri, kişiselleşen kampanyalar, artan içerik kalitesi gibi özellikler dijital reklamların etkinliğini artırıyor. Biz de ReklamStore olarak içinde bulunduğumuz 2015 yılının öne çıkan reklam trendlerini sizler için bir araya getirdik…

1. Geleneksel medyanın düşüşü

Geleneksel medya yani; televizyon, radyo, gazete gibi kitle iletişim araçlarının, sağladığı tek yönlü iletişim günümüzde yerini dijital ve mobil ortamın sağladığı katılımcılığa bırakıyor. Söz sahibi oldukları alanda bulunan kullanıcılara ulaşmayı hedefleyen reklamverenler de geleneksel reklam harcamalarını artık online mecralara aktarıyor.

Araştırmalar da  internetin 2017 yılında, global reklam harcamalarının yüzde 28’ini temsil eden 12 kilit pazarda en büyük iletişim kanalı olacağını gösteriyor. Hali hazırda global anlamda internet reklamlarının, televizyonun arkasından ikinci sırada yer almasına rağmen, bu iki mecra arasındaki yüzde 11 olan pazar payı farkının 2017 yılında yüzde 4’e inmesi bekleniyor.

2. Mobilin yükselişi

İnternet reklamcılığının yükselişine etki eden ana faktörlerden biri olan mobilin reklam pastasındaki payı da büyüyor. Araştırmalar 2014-2017 yılları arasındaki mobil reklam harcamalarındaki payını yüzde 50 oranının üzerinde arttırarak yüzde 5.1’den yüzde 12.9’a yükseltmesi bekleniyor.

Mobile olan bu ilginin artmasını elbette firmaların mobilden elde ettikleri trafikteki inanılmaz yükseliş sağlıyor. Bu anlamda globalde olduğu gibi Türkiye için de durum farklı değil. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde mobil veri trafiğinin 2014- 2019 yılları arasında yüzde 71’lik büyüme oranı ile 14 kat artması bekleniyor.

3. Hedefleme alternatifleri

Müşteri odaklı kişiselleştirilmiş kampanyalar ve bu kampanyaları kapsayan pazarlama stratejileri oluşturmak için hedefleme çalışmaları son derece önemli. Hedefleme çalışmaları için çeşitlenen veriler ve müşterileri davranışlı analizlerini doğru okuyabilmek önem taşıyor. 2015 yılı veri elde etme konusunda yaşanan gelişmeler doğrultusunda, mikro hedefleme ve farklı segmentasyon seçeneklerinin öne çıktığı bir yıl oluyor. Bu da daha fazla anlamlı veriye sahip olan reklamverenlerin başarılı online reklam kampanyaları oluşturmalarını kolaylaştırıyor

4. Programatik reklamlar

Display reklamların etkinliğini artıran programatik satın alma, dijital reklam pazarının büyümesini de doğrudan etkiliyor. Display’in artan etkisi, 2015 itibariyle sadece büyük markaları değil küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri de bu mecraya yatırım yapmaya yönlendiriyor.

5. Online itibar yönetimi

Dijital reklamlar, markaların online mecralardaki algı yönetimi olarak özetleyebileceğimiz ve 2015 yılı itibariyle daha fazla ön plana çıkan itibar yönetimi açısından da önem taşıyor. Online reklamlar; arama motoru optimizasyonu, internet ve sosyal medya takibi, online müşteri ilişkileri yönetimi, sosyal medya kullanımı gibi birçok farklı konuyu kapsayan online itibar yönetimi önemli bir parçası. Bu anlamda online mecraları doğru kullanan reklamverenler marka bilinirliği ve algısı konusunda rakiplerine fark atabiliyor.

Tüm bu bahsettiklerimizden anlaşılacağı gibi 2015 yılı her anlamda dijital çalışmaların öne çıktığı ve çıkmaya devam edeceği bir yıl. Siz de sektörün bu eğilimi yakalamak, marka bilinirliğinizi, ürün veya hizmet satışınızı artırmak istiyorsanız, gelin hemen ReklamStore ile tanışın, size uygun reklamveren çözümlerimiz ile doğru zamanda, doğru yerde, doğru hedef kitleye ulaşın.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *